Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders stelt in deze Voorjaarsnota 2016 de gemeenteraad voor om keuzes in beleid te maken.