Inleiding

We hanteren een koersvast beleid; de financiën zijn en blijven op orde! Dit was bij de begroting reeds zo en is nu voor deze voorjaarsnota eveneens het uitgangspunt. In dit hoofdstuk actualiseren we het meerjarenperspectief, geven we een actueel beeld van onze risicopositie en weerstandsvermogen. We presenteren tevens een actueel investeringsplan.
Meestal geeft een voorjaarsnota een integraal beeld van de voor ons liggende jaren. Na ons aantreden hebben we vrij snel onze eerste begroting gepresenteerd. In deze voorjaarsnota laten we tevens een actualisering van het begrotingsjaar 2016 zien en brengen we de nodige aanvullende accenten aan voor dit jaar.