Investeringsplan

Belangrijke projecten/investeringen in de stad worden zichtbaar. De ontwikkeling van het nieuwe station in Breda is bijvoorbeeld vergevorderd en aan de rand van de stad krijgt het Breepark vorm. Toch blijven ook in de komende jaren nieuwe impulsen nodig. Om over enkele jaren plannen te kunnen realiseren moet nu het voorbereidende werk plaatsvinden. De investeringsruimte voor de komende jaren is belegd maar om tijdig op de nabije toekomst in te spelen actualiseren en faseren we momenteel de structuurvisie. In de bijlage geven we het actuele meerjareninvesteringsplan weer.
De jaarlijks beschikbare ruimte aan onrendabel investeringsvolume is voor een stad als Breda gering namelijk € 10,0 miljoen. Het is daarom wenselijk om deze ruimte verder te vergroten. In het meerjarenperspectief creëren we ruimte om de bijbehorende kapitaallasten op te kunnen vangen om het investeringsvolume te laten groeien naar € 15,0 miljoen per jaar.